Oppdatert

Temabilder

Det er utviklet egne 3D-universer som fungerer som temabilder for Forskningsrådet. Disse kan brukes gjennomgående i alle kommunikasjonsflater der det lar seg gjøre. Alle temabilder inneholder formspråket fra logoen vår, ved å bruke Dubins sti til å generere scener. Det er laget egne temabilder for forskjellige temaer, initiativer og undermerker.

Alle temabilder ekstisterer i filformatene RGB (Digital) og CMYK (Trykk), JPEG og TIFF (Høyest mulig kvalitet) samt i oppløsningene @1x (6000x4000) og @2x (12000x8000).

Temabildene er laget av CATK på bestilling fra Forskningsrådet.


Modermerket

Temabilder for bruk av Forskningsrådets modermerke holder seg tett på den primære fargepaletten til Forskningsrådet, med tydelige blå Röntgen og gulgrønne Einstein-farger på nøytrale bakgrunner. Formene er tett på Forskningsrådets ikon og andre former basert på Dubins Path. Vi skal som regel alltid ha utsnitt fra det originale hovedbildet som er laget, slik at vi får utnyttet bildet så mye som mulig.

Disse kan brukes generelt når vi skal snakke om Forskningsrådet.

Forskningsradet Temabilde Modermerke 01 1x RGB

Modermerke 01

Forskningsradet Temabilde Modermerke 02 1x RGB

Modermerke 02

Forskningsradet Temabilde Modermerke 03 1x RGB

Modermerke 03

Forskningsradet Temabilde Modermerke 04 1x RGB

Modermerke 04

Forskningsradet Temabilde Modermerke 05 1x RGB

Modermerke 05

Forskningsradet Temabilde Modermerke 06 1x RGB

Modermerke 06

Forskningsradet Temabilde Modermerke 07 1x RGB

Modermerke 07

Forskningsradet Temabilde Modermerke 08 1x RGB

Modermerke 08

Virkemidler

For de tre forskjellige virkemidlene SkatteFUNN, Grønn platform og Havforskningstiåret, er det uviklet egne egne 3D-universer som fungerer som temabilder. Disse er mer abstrakte enn de som tilhører modermerket, men ved hjelp av formspråket og formene fra Dubins Path, har de likevel et tydelig slektskap til modermerket, samtidig som de står ut. Vi skal som regel alltid ha utsnitt fra det originale hovedbildet som er laget, slik at vi får utnyttet bildet så mye som mulig.

Forskningsradet Temabilde Skatte FUNN 01 1x RGB

SkatteFUNN 01

Forskningsradet Temabilde Gronn Platform 01 1x RGB

Grønn platform 01

Forskningsradet Temabilde Havforskningstiaret 01 1x RGB

Havforskningstiåret 01

Strategiske områder

For Forskningsrådets strategiske områder er det utviklet egne egne 3D-universer som fungerer som temabilder innenfor fem forskjellige hovedtemaer:

1. Hav
2. Grønt skifte
3. Helse og velferd
4. Teknologi og digitalisering
5. Samhørighet og digitalisering

Temabildene er mer abstrakte enn bildene til modermerket, med en større fargepalett og mer abstrakte former. På grunn av bruken av formene fra Dubins Path har de likevel et tydelige slektskap til modermerket, Forskningsrådets logo og det visuelle universet vårt.

Temabildene er godt egnet for arrangementer. Arrangementer skal bruke temabilder som er relevante for det spesifikke arrangementet. Vi skal som regel alltid bruke utsnitt fra det originale hovedbildet som er laget, slik at vi får utnyttet bildet så mye som mulig. Vi bør også rullere på hvilke temabilder vi bruker. Da unngår vi at alle arrangementer for et spesifikt tema ser like ut.
Forskningsradet Temabilde Arrangementer Hav 01 1x RGB

Hav 01

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Hav 02 1x RGB

Hav 02

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Hav 03 1x RGB

Hav 03

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Skog 01 1x RGB

Grønt skifte 01

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Skog 02 1x RGB

Grønt skifte 02

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Skog 03 1x RGB

Grønt skifte 03

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Helse Velferd 01 1x RGB

Helse og velferd 01

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Helse Velferd 02 1x RGB

Helse og velferd 02

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Helse Velferd 03 1x RGB

Helse og velferd 03

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Teknologi Digitalisering 01 1x RGB

Teknologi og digitalisering 01

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Teknologi Digitalisering 02 1x RGB

Teknologi og digitalisering 02

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Teknologi Digitalisering 03 1x RGB

Teknologi og digitalisering 03

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Samhorighet Globalisering 01 1x RGB

Samhørighet og globalisering 01

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Samhorighet Globalisering 02 1x RGB

Samhørighet og globalisering 02

Forskningsradet Temabilde Arrangementer Samhorighet Globalisering 03 1x RGB

Samhørighet og globalisering 03

Forskningsdagene

Det er utviklet egne 3D-universer som fungerer som temabilder for Forskningsdagene. Hvert år får sitt eget temabilde som brukes gjennomgående i alle kommunikasjonsflater der det lar seg gjøre. Vi skal som regel alltid ha utsnitt fra det originale hovedbildet som er laget, slik at vi får utnyttet bildet så mye som mulig.

Forskningsdagene Temabilde 01 1x RGB

Forskningsdagene 01

Forskningsdagene Temabilde 02 1x RGB

Forskningsdagene 02

Forskningsdagene Temabilde 03 1x RGB

Forskningsdagene 03

Kilden

Det er utviklet et eget 3D-univers som fungerer som temabilde for Kilden. Vi skal som regel alltid ha utsnitt fra det originale hovedbildet som er laget, slik at vi får utnyttet bildet så mye som mulig.

Kilden Temabilde 01 1x RGB

Kilden 01


Nedlastning