Oppdatert

Typografi

PP Neue Montreal og IBM Plex Mono er fontene vi skal bruke. De spiller godt sammen og gjør at folk kjenner oss igjen over tid.

Det er viktig at alle bruker fontene og følger det typografiske hierarkiet slik det er definert her. Skriftsnittenes rolle og forhold til hverandre er viktig – og det samme er fontstørrelsene, linjeavstandene og kontrastene dette skaper.

Bruk av identitetsfonter gir et tydelig slektskap mellom alle Forskningsrådets undermerker, ettersom de også bruker de samme typografiske verktøyene.

Profilfont

PP Neue Montreal er Forskningsrådets profilfont og benyttes i tre ulike vekter, Regular, Medium og Semi-Bold. Fonten skal fremstå som tydelig og frempå i uttrykket og være godt lesbar i alle kanaler. Korte formuleringer og direkte budskap i kombinasjon med tydelig typografi, er derfor viktig. Gjennomgående skal kun små bokstaver benyttes, sammen med stor forbokstav. Vi skriver som hovedregel ikke ord med kun store bokstaver. All tekst skal venstrestilles for optimal lesbarhet. I tillegg er det definert en systemfont, som vi kun skal bruke der det er tekniske begrensninger for bruk av det primære typesnittet.

Filtypen av fonten man skal bruke er PP Neue Montreal VF (Variabel font).

Forskningsrådet Brandbook Typografi 01

Støttefont

IBM Plex Mono er en støttefont som hjelper oss med å presisere budskap, og den benyttes i én vekt: Regular. Den brukes til datatekst, knapper, støttetekster og andre mindre budskap i nærheten av Neue Montreal som får litt mer plass på den definerte flaten.

Forskningsrådet Brandbook Typografi 02

Linjeavstand

Vi har definert et typografisk hierarki, hvor linjeavstand og kontrast mellom skriftstørrelser bidrar til å opprettholde et konsekvent og profesjonelt visuelt uttrykk. Vi skal alltid prøve å ha god og tydelig kontrast mellom tekststørrelsen.

Hovedregel for tekststørrelsen er at den skal være 85 prosent av linjeavstanden, så når linjeavstanden er 90pt, skal tekststørrelsen være 76,5pt. (85% = 90*0,85). På denne måten plasseres all typografi ryddig og enkelt inn i Forskningsrådet sitt rutenettsystem (grid). Alle stilene er også definert i alle de forskjellige malene som er laget for Forskningsrådet.

Under her kan du teste ut de forskjellige fontene, definert i de forskjellige tekststilene.

PP Neue Montreal
Regular
102px
120px
PP Neue Montreal
Regular
76px
90px
PP Neue Montreal
Regular
51px
60px
PP Neue Montreal
Regular
26px
30px
IBM Plex Mono
Regular
17px
20px

Interne bruksfonter

Til internt bruk, i Word- og PowerPoint maler, bruker vi Arial og Courier. Fontene er tilgjengelig på alle maskiner og er forhåndsdefinert i riktige stiler og størrelser i alle malene våre.

Arial skal benyttes i eksempelvis nyhetsbrev, e-post-signaturer og presentasjoner hvor PP Neue Montreal ikke støttes. Arial og Courier er tilgjengelig på alle maskiner som kjører Windows og Mac OS.

PP Neue Montreal Regular og Medium erstattes med Arial Regular. PP Neue Montreal Semi-Bold erstattes med Arial Bold. Der IBM Plex Mono brukes erstattes den av systemfonten Courier.

Forskningsrådet Brandbook Typografi 03

Nedlastninger

Skriftsnittene kan skaffes direkte her: