Oppdatert

Grønn platform

I tillegg til hovedverktøykassen fra Forskningsrådet har Grønn Plattform noen egne designverktøy.

Temabilde

Det er utviklet et eget temabilde til Grønn Plattform. Det skal brukes forskjellige utsnitt av temabildet, for å skape variasjon i utrykket.

Forskningsradet Temabilde Gronn Platform 01 1x RGB

Nedlastning