Oppdatert

Bruk av mønster

Formspråket til Forskningsrådet er basert på en matematisk formel kalt Dubins sti. Ved hjelp av denne geometriregelen kan vi skape mange forskjellige former som kan brukes til både logoer og mønster. Dette gir et tydelig slektskap gjennom hele Forskningsrådets visuelle univers.

Dubins Path generator

Vi har utviklet en egen generator, hvor det er mulig å tegne opp de formene man ønsker, basert på Dubins sti. Verktøyet kan brukes til å generere nye ikoner og grafiske elementer etter behov. Her kan man velge størrelse på rutenett, radius på sirklene, omriss eller fylt form og lengde på formen. Man har også mulighet til å generere tilfeldige former. Man kan bruke så lite og så stort grid man vil, men de fleste formene brukt for forskningsrådet tar utgangspunkt i et 4x4 grid, med radius på sirklene på 60. Det er mulig å jobbe i lag med flere former oppå hverandre, og legge et referansebilde under gridet om man ønsker det. Former kan eksporteres og lastes ned som SVG-filer.

Alle logoer og grafiske elementer innad i Forskningsrådet skal lages ved hjelp av denne generatoren. De skal aldri lages manuelt i andre programvarer.

Nye logoikoner skal kun utvikles i samråd med designansvarlig i Forskningsrådet. Ta kontakt med Vikki Cruz, vc@forskningsradet.no.

Dubins Path generator

Nesten uendelige variasjonsmuligheter

Med den matematiske formelen bak Dubins Path, er det mulig å generere nesten uendelige variasjonsmuligheter. Man kan bruke så lite og så stort grid man vil, og man kan bruke så få eller mange punkter i formen som man vil.

Under vises 91 forskjellige ikoner, basert på et 4x4 grid.

Mønstrering Brandbook Shapes 01

Bruk form som maske

Formene laget ved hjelp av Dubins Path-generatoren, kan brukes til å lage grafiske elementer. Disse grafiske elementene kan blant annet brukes som maske, enten med farger, foto/video, eller en kombinasjon.

Mønstrering Brandbook 01

Kombinasjon med farger.

Mønstrering Brandbook 02

Kombinasjon med farge og foto/video.

Mønstrering Brandbook 03

Kombinasjon med foto/video og foto/video.

Mønstrering Brandbook 04

Kombinasjon med farger.

Mønstrering Brandbook 05

Kombinasjon med farge og foto/video.

Mønstrering Brandbook 06

Kombinasjon med foto/video og foto/video.


Nedlastning