Oppdatert

Designkonsept

Forskningsrådet jobber for å dyrke frem idékraft verden trenger. Vår visuelle profil er inspirert av forskning og av rollen vår som kobler mellom de ulike forsknings- og innovasjonsmiljøene.

I geometrien finnes det en modell som regner ut den mest effektive veien mellom punkter, gitt at farten er konstant og man bare kan bevege seg fremover. Denne heter Dubins sti (Dubins path): Dubins Path.

Prinsippet danner grunnlaget for hele det visuelle uttrykket vårt, og er brukt for å utvikle logo-ikon og grafiske elementer. Dubins path er utgangspunktet for alle våre grafiske former og illustrasjoner.

Konseptet er et verktøy og en rettesnor for å visualisere og bringe til live merkevaren Forskningsrådet.

Merkevarehierarki

Designkonseptet gjør oss i stand til å samle alle aktivitetene våre under én felles visuell profil. Dermed får vi et tydeligere merkevarehierarki og rollen vår kommer bedre fram for målgruppene våre. Det er viktig at alle som utvikler produkter følger reglene i hierarkiet.

Merkehierarki

Nivå 1 og 2 er hovedprofilen og kjernevirksomheten vår. Her skal du følge reglene for Forskningsrådets profil og bruke Forskningsrådets verktøykasse.

Nivå 3
dekker kommunikasjonen med en enda større målgruppe, i tillegg til kommunikasjonen med allmennheten. Forskningsdagene, Nysgjerrigper og Kilden er en del av «familien» til Forskningsrådet, men har egne unike verktøy tilpasset deres målgrupper. Disse aktivitetene har sitt eget Dubinsmerke, en tilpasset fargepalett og egne illustrasjoner. Aktivitetene skal fortsatt ha en tydelig tilknytning til Forskningsrådet, og Forskningsrådet skal synes som en avsender av aktivitetene.

Dere kan ikke utvikle nye merker eller nye aktiviteter i nivå 3 uten at dette er avklart med designansvarlige i Forskningsrådet.

Nivå 4
dekker samarbeidsoppdragene der Forskningsrådet er likeverdig avsender med andre aktører. Her bruker vi Forskningsrådets verktøykasse, men ettersom vi her kommuniserer på vegne av aktørene samlet, bruker vi en nøytral profil og en sammenstilling av logoer. Du finner egne maler for samarbeidsprosjekter i verktøykassen.