Oppdatert

Foto

Eierskap til egne bilder er viktig for å skape troverdighet og et enhetlig, konsekvent uttrykk. Vi har en egen bildebank som oppdateres hele tiden. Dersom nye bilder skal tas, eller det skal kjøpes inn leiebilder, har vi definert en egen fotostil for bildene våre.

Fotomanér

Eierskap til egne bilder er viktig for å skape troverdighet og et enhetlig, konsekvent uttrykk. Vi har en egen bildebank som oppdateres hele tiden. Dersom nye bilder skal tas, eller det skal kjøpes inn leiebilder, har vi definert en egen fotostil for bildene våre.

Vi skal bruke en fotostil som er i tråd med verdiene våre og personligheten vår. Bildene bør alltid være i god kvalitet, noe som gjenspeiler kompetanse. Bilder vi bruker, bør være ekte (ikke manipulerte) og av menneskene du faktisk møter i situasjoner som er relevante for Forskningsrådet. Dette skaper tillit til oss som organisasjon. Våre bilder skal vise innovativ og banebrytende forskning. De skal vise samfunnsnytten og verdien som forskning skaper, vise kobling mellom forskning og samfunn, vise ekte forskning i en norsk kontekst og de skal fortelle en historie.

Vi har tre bildemotiv-kategorier:

1. koblere (ansatte/forskere)
2. forskning (feltarbeid)
3. abstrakte bilder (for situasjoner som ikke lar seg visualisere)

Bildebank 01 forskere

Koblere

Bildebank temaer 06 forskning

Forskning

Bildebank 03 abstrakt

Abstrakt


Seks kategorier

Forskningsrådets satsningsfelter dekker veldig mange områder, men vi har valgt å dele de nye bildene som skal tas høsten 2022 inn i seks hovedkategorier:

1. Hav
2. Det grønne skiftet
3. Helse og velferd
4. Teknologi og digitalisering
5. Samhørighet og globalisering
6. Overordnet forskning og ansatte.

Etterhvert vil det suppleres med enda flere kategorier. Finner man ikke det man trenger kan man også kjøpe ut stockbilder, eller ta nye fotoopptak.

Bildebank temaer 01 hav

Hav

Bildebank temaer 02 gronnskifte

Det grønne skiftet

Bildebank temaer 03 helse

Helse og velferd

Bildebank temaer 04 tek

Teknologi og digitalisering

Bildebank temaer 05 globalisering

Samhørighet og globalisering

Bildebank 06 overordnet

Overordnet forskning og ansatte

Alle kategoriene skal inneholde bilder av koblere (ansatte/forskere), forskning (feltarbeid) og abstrakte bilder (for situasjoner som ikke lar seg visualisere).

I tillegg til foto, har vi også utviklet temabilder som kan benyttes for å visualisere hva Forskningsrådet arbeider med, samt egenutviklede illustrasjoner.


Nedlastning

🛠 Under utvikling.