Oppdatert

Ikoner

Ikonene er basert på et gratis Open-Source-system som heter Phosphor, bestående av 6282 ikoner. Disse skal dekke de aller fleste behovene våre
Forskningsdagene Brandbook Ikoner 01

Ikonene er i utgangspunktet tenkt for bruk på web, men kan også benyttes i andre sammenhenger der man trenger å bruke små ikoner. Ikonene skal aldri brukes stort og illustrativt, da skal man heller bruke illustrasjoner eller foto.

Phosphor-ikonene skal brukes i vekten Regular.


Phosphor

Ikonene som skal brukes av Forskningsrådet har fått sin egen styling, og ligger i et eget Figma-dokument.

Ikonene er delt inn i 18 kategorier:

1. Piler
2. Merker
3. Handel
4. Kommunikasjon
5. Design
6. Utvikling
7. Utdanning
8. Spill
9. Helse og velvære
10. Transport og kart
11. Matematikk og finans
12. Media
13. Kontor og tekstbehandling
14. Mennesker
15. Sikkerhet og advarsler
16. System og enheter
17. Tid
18. Vær og natur

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Arrows

Piler

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Brands

Merker

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Commerce

Handel

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Communications

Kommunikasjon

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Design

Design

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Development

Utvikling

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Education

Utdanning

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Games

Spill

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Health Wellness

Helse og velvære

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Maps Travel

Transport og kart

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Math Finance

Matematikk og finans

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Media

Media

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Office Editing

Kontor og tekstbehandling

Forskningsrådet Brandbook Ikoner People

Mennesker

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Security Warnings

Sikkerhet og advarsler

Forskningsrådet Brandbook Ikoner System Devices

System og enheter

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Time

Tid

Forskningsrådet Brandbook Ikoner Wather Nature

Vær og natur


Nedlastning