Oppdatert

Lydidentitet

Det soniske konseptet ligger til grunn i hele identiteten, og bør fungere som en retningssnor ved eventuell videreutvikling og lyd- og musikkvalg. Den består av både konseptuelle og estetiske bestanddeler.

Temaet tar oss gjennom hele det soniske universet og identiteten. Lydidentiteten hekter seg på det visuelle, både i uttrykk og konsept.

Sonisk konsept

Linjen

Alltid frem, aldri tilbake. Nettopp hvordan mennesket reagerer og interagerer med linjen er en metafor på forskning; det som starter enkelt og primitivt vokser seg større jo mer man har reagert og interagert med materialet. På denne måten beveger linjen, og vi, alltid frem gjennom kontinuerlig utvikling, via interaksjon og reaksjon.

Linjen er en notesekvens som repeteres som et mantra. Selve noteinformasjonen er lik gjennom hele temaet, men utvikles av menneskelig og artistisk interaksjon, perseptuell informasjon og reaksjon. Den tar oss gjennom de ulike delene av Forskningsrådet, og skaper koblinger mellom ulike uttrykk. Linjen er kjernesekvens som er en sterk identitetsbærer i all lyd og musikk for Forskningsrådet.

NFR lyd linjen
Alltid frem, aldri tilbake.

Uttrykk

Uttrykk, fortellinger og områder er historier og fortellinger som reiser med sekvensen, men har ulike teksturer og estetikk basert på Forskningsrådets behov og virker. Disse interagerer også med linjen, og skaper koblinger.

NFR lyd uttryk

Elektroakustikk

Utover kjernesekvensen og historiene rundt, er det elektroakustiske en viktig del av konseptet. Elektroakustikk som metode, og for å fange og koble det teknologiske og menneskelige. Dette inkluderer blant annet manipulasjon av lyder (at for eksempel lyden av et instrument endrer uttrykk), modulering og prosessering.

Alle lydkilder i identiteten er funnet og spilt inn, deretter bearbeidet. Det inkluderer også bruk av reallyder. I likhet som linjen, referer også elektroakustiskk til hvordan vi interagerer og reagerer på materialet og lyder.

Et annet viktig dogme i det soniske konseptet og praktisert elektroakustikk er enkelt vs komplisert. Enkelhet og kompleksitet representeres parallelt ved at enkelhet i struktur åpner for kompleksitet i tekstur, og vice versa. Enkelhet og kompleksitet skal alltid balanseres, og ikke konkurrere. Akkurat som i den visuelle identiteten.


Tema

Temaet fanger hele lydidentiteten, og et lengre musikkstykke gjennom merkevaren. Man kan bruke temaet, enten i sin helhet eller utdrag av det.

Vi anbefaler å bruke de ferdige animasjonene med lyd som er tilgjengelige i 'Lydlogo'-kapittelet. Hvis det oppstår behov for å bruke temaet eller gjøre tilpasninger til den, bør noen med erfaring se på det.


Lydlogoer

Det er blitt utviklet en særegen og distinkt lydlogo for Forskningsrådet med utgangspunkt i det soniske konseptet. Det finnes egne versjoneringer til Nysgjerrigper og Forsker Grand Prix.

Lydlogo skal på ingen måte justeres. Det er viktig at den står som den gjør. Eventuelle små eller større endringer må konsulteres med oppdragsgiver, og utføres av faglærte.

Forskningsrådet

Det finnes én hovedlogo, men den kommer i to forskjellige lengder: kort og lang. Den korte versjonen er særlig identitetsbærende, men den lange har en intro og en outro.

Kortversjon
Langversjon

Man kan laste ned logoanimasjoner med lyd under. De er tilgjengelige på fire språk og i følgende formater: 1:1. 4:5, 9:16 og 16:9.

Nysgjerrigper

Det finnes en egen versjonering av lydlogo til Nysjgerrigper. Denne lydlogoen skal kun brukes der Nysgjerrigper er avsender.

Kort versjon
Lang versjon

Man kan laste ned logoanimasjoner med lyd under. De er tilgjengelige i følgende formater: 1:1. 4:5, 9:16 og 16:9.

Forsker Grand Prix

Det finnes en egen versjonering av lydlogo til Forsker Grand Prix. Denne lydlogoen skal kun brukes der Forsker Grand Prix er avsender.

Det har blitt utviklet en egen vignett og nedtelling, samt andre motion-maler til Forsker Grand Prix. Her finner du filene for visning og nedlasting.


Bakgrunnsmusikk

Det er utviklet et musikkbibliotek med noen ulike stemninger og funksjoner basert på Forskningsrådets behov. Musikkbiblioteket er utvinnet og formattert fra temaet. Det finnes mer overordnede versjoner som kan brukes på tvers av merkevare, samt spesifikke versjoner tilpasset Nysgjerrigper og Forsker Grand Prix.

Lydfiler er (ca.) 15, 30 og 60 sek lang og kan brukes som bakgrunnsmusikk på innhold. Det er haler på alle filer som skal gjøre det enkelt å plassere lydlogo.

Kontakt

En varm og menneskelig stemning som formidler nærhet og empati gjennom innholdet. Egnet for bruk på overordnet nivå. Det finnes lydfiler på (ca.) 15, 30 og 60 sek i lenke til nedlastning.

Kontakt, 15 sek

Luft

Stemning som er cinematisk og luftig i lydbildet. Egnet for bruk på overordnet nivå. Det finnes lydfiler på (ca.) 15, 30 og 60 sek i lenke til nedlastning.

Luft, 15 sek

Nysgjerrigper

Lydbildet er mer lekent og nysgjerrig. Bør kun brukes der Nysgjerrigper er avsender. Alle filer kan brukes til audiovisuelt og på arrangement. Det finnes lydfiler på (ca.) 15, 30 og 60 sek i lenke til nedlastning.

Nysgjerrigper, 15 sek

Forsker Grand Prix

Lydbildet er større, mer feirende. Bør kun brukes der Forsker Grand Prix er avsender. Alle filer kan brukes både til audiovisuelt og på arrangement. Det finnes lydfiler på (ca.) 15, 30 og 60 sek i lenke til nedlastning.

Det har blitt utviklet en egen vignett og nedtelling, samt andre motion-maler til Forsker Grand Prix. Her finner du filene for visning og nedlasting.

Forsker Grand Prix, 15 sek

Lydlfiler skal på ingen måte justeres. Eventuelle små eller større endringer må konsulteres med oppdragsgiver, og utføres av faglærte.

Mastere til TV tilgjengilg hos Ohlogy om nødvendig.
For justeringer og tilpasninger ta kontakt med ANTI.