Oppdatert

Avansert lydredigering

Dette kapittelet henvender seg til de med avansert kompetanse og kunnskap innen lydarbeid. Her får man tilgang til lydfiler og stems som kan redigeres og tilpasses etter behov.

Sonisk konsept

Linjen

Alltid frem, aldri tilbake. Nettopp hvordan mennesket reagerer og interagerer med linjen er en metafor på forskning; det som starter enkelt og primitivt vokser seg større jo mer man har reagert og interagert med materialet. På denne måten beveger linjen, og vi, alltid frem gjennom kontinuerlig utvikling, via interaksjon og reaksjon.

Linjen er en notesekvens som repeteres som et mantra. Selve noteinformasjonen er lik gjennom hele temaet, men utvikles av menneskelig og artistisk interaksjon, perseptuell informasjon og reaksjon. Den tar oss gjennom de ulike delene av Forskningsrådet, og skaper koblinger mellom ulike uttrykk. Linjen er kjernesekvens som er en sterk identitetsbærer i all lyd og musikk for Forskningsrådet.

NFR lyd linjen

Uttryk

Uttrykk, fortellinger og områder er historier og fortellinger som reiser med sekvensen, men har ulike teksturer og estetikk basert på Forskningsrådets behov og virker. Disse interagerer også med linjen, og skaper koblinger.

NFR lyd uttryk

Elektroakustikk

Utover kjernesekvensen og historiene rundt, er det elektroakustiske en viktig del av konseptet. Elektroakustikk som metode, og for å fange og koble det teknologiske og menneskelige. Dette inkluderer blant annet manipulasjon av lyder (at for eksempel lyden av et instrument endrer uttrykk), modulering og prosessering.

Alle lydkilder i identiteten er funnet og spilt inn, deretter bearbeidet. Det inkluderer også bruk av reallyder. I likhet som linjen, referer også elektroakustiskk til hvordan vi interagerer og reagerer på materialet og lyder.

Et annet viktig dogme i det soniske konseptet og praktisert elektroakustikk er enkelt vs komplisert. Enkelhet og kompleksitet representeres parallelt ved at enkelhet i struktur åpner for kompleksitet i tekstur, og vice versa. Enkelhet og kompleksitet skal alltid balanseres, og ikke konkurrere. Akkurat som i den visuelle identiteten.


Tema

Temaet fanger hele lydidentiteten, og et lengre musikkstykke gjennom merkevaren. Man kan bruke temaet, enten i sin helhet eller utdrag av det. Se kapittel 'Stems' dersom det skal brukes stems.


Lydlogoer

Det er blitt utviklet en særegen og distinkt lydlogo for Forskningsrådet med utgangspunkt i det soniske konseptet. Det finnes egne versjoneringer til Nysgjerrigper og Forsker Grand Prix.

Det finnes én hovedlogo. Midtdelen er særlig identitetsbærende, og er lik for alle lydlogoer. Intro og outro er tilpasset Forskningsrådet, Nysgjerrigper og Forsker Grand Prix. Introen til lydlogoen gjør den smidig å plassere.

Forskningsrådet

Lydlogo finnes i 3 forskjellige lengder:
Fr_logo_kjerne er særlig identitetsbærende og passer til den korteste logoanimasjon.

Kort logoanimasjon

Fr_logo_start er intrologo. Denne er mer subtil og fungerer godt til å introdusere, altså plassere helt først. Kobles enkelt på videre lydbilde.

Fr_logo_slutt brukes som avslutning. Den bør brukes på alt innhold (eksl. Nysgjerrigper og Forsker Grand Prix), med mindre annet avtales. Lydlogoen kan enten enkelt kobles på musikken som kommer før dersom det kommer fra denne leveransen, men kan også stå alene i lydbildet som avslutning.

Sluttplakat

Nysgjerrigper

Det finnes en egen versjonering av lydlogo til Nysjgerrigper. Midtdelen er identisk som Forskningsrådet sin, eneste forskjellen er mer leken intro og outro. Nysgjerrigpers lydlogo skal kun brukes der Nysgjerrigper er avsender.

Lydlogo finnes i 3 forskjellige lengder:
Fr_logo_kjerne
er særlig identitetsbærende og passer til den korteste logoanimasjon.

Kort logoanimasjon

Np_logo_start er intrologo. Denne er mer subtil og fungerer godt til å introdusere, altså plassere helt først. Kobles enkelt på videre lydbilde.

Np_logo_slutt brukes som avslutning. Den bør brukes på alt Nysgjerrigper-innhold, med mindre annet avtales. Logoen kan kan enten enkelt kobles på musikken som kommer før dersom det kommer fra denne leveransen, men kan også stå alene i lydbildet som avslutning.

Sluttplakat

Forsker Grand Prix

Det finnes en egen versjonering av lydlogo til Forsker Grand Prix. Midtdelen er identisk som Forskningsrådet sin, eneste forskjellen er mer feirende intro og outro. Denne lydlogoen skal kun brukes der Forsker Grand Prix er avsender.

Lydlogo finnes i 3 forskjellige lengder:
Fr_logo_kjerne
er særlig identitetsbærende og passer til den korteste logoanimasjon.

Fgp_logo_start er intrologo. Denne er mer subtil og fungerer godt til å introdusere, altså plassere helt først. Kobles enkelt på videre lydbilde.

Fgp_logo_slutt brukes som avslutning. Logoen kan kan enten enkelt kobles på musikken som kommer før dersom det kommer fra denne leveransen, men kan også stå alene i lydbildet som avslutning.

Det har blitt utviklet en egen vignett og nedtelling, samt andre motion-maler til Forsker Grand Prix. Her finner du filene for visning og nedlasting.


Musikkbibliotek

Det er utviklet et musikkbibliotek med noen ulike stemninger og funksjoner basert på Forskningsrådets behov. Musikkbiblioteket er utvinnet og formattert fra temaet. Det finnes mer overordnede versjoner som kan brukes på tvers av merkevare, samt spesifikke versjoner tilpasset Nysgjerrigper og Forsker Grand Prix.

Lydfiler er (ca.) 15, 30 og 60 sek lang og kan brukes som bakgrunnsmusikk på innhold. Det er haler på alle filer som skal gjøre det enkelt å plassere lydlogo.

Kontakt

En varm og menneskelig stemning som formidler nærhet og empati gjennom innholdet. Egnet for bruk på overordnet nivå. Det finnes lydfiler på (ca.) 15, 30 og 60 sek i lenke til nedlastning.

Kontakt, 15 sek

Luft

Stemning som er cinematisk og luftig i lydbildet. Egnet for bruk på overordnet nivå. Det finnes lydfiler på (ca.) 15, 30 og 60 sek i lenke til nedlastning.

Luft, 15 sek

Nysgjerrigper

Lydbildet er mer lekent og nysgjerrig. Bør kun brukes der Nysgjerrigper er avsender. Alle filer kan brukes til audiovisuelt og på arrangement. Det finnes lydfiler på (ca.) 15, 30 og 60 sek i lenke til nedlastning.

Nysgjerrigper, 15 sek

Forsker Grand Prix

Lydbildet er større, mer feirende. Bør kun brukes der Forsker Grand Prix er avsender. Alle filer kan brukes både til audiovisuelt og på arrangement. Det finnes lydfiler på (ca.) 15, 30 og 60 sek i lenke til nedlastning.

Det har blitt utviklet en egen vignett og nedtelling, samt andre motion-maler til Forsker Grand Prix. Her finner du filene for visning og nedlasting.

Forsker Grand Prix, 15 sek

Stems

Ved ytterligere tilpasninger og/eller overganger kan man ta i bruk stems. Det leveres ikke stems på lydlogo, den skal stå som den er. Eventuelle overganger og tilpasninger justeres med leverte stems på tema.

Det er levert stems på hele temaet i multitracks, fordelt slik:
– Tromme
– Linje
– Stryk
– Synth

Tromme
Linje
Stryk
Synth

Linjen skal aldri mutes. Ellers viktig at Forsker Grand Prix og Nysgjerrigper i temaet ikke brukes på andre områder enn det det er tiltenkt.


Tekniske spesifikasjoner

Format: wav 24bit 48khz
WEB/LIVE: -14 LUFS

Mastere til TV tilgjengilg hos Ohlogy om nødvendig.
For justeringer og tilpasninger ta kontakt med ANTI.